Vragen? 0475 49 27 29

Subsidies

 

We hebben onze best gedaan om u hieronder een overzicht te geven omtrent de mogelijke subsidies waar u als particulier of als zelfstandige van kunt genieten.
We halen deze informatie uit betrouwbare bronnen, doch nemen we geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van onderstaande tekst. Daarom hebben we in deze tekst ook zoveel mogelijke links geïntegreerd naar de officiële websites.

voor particulieren

voor zelfstandige, KMO's & vrije beroepen

 

U bent particulier

U kan van een belastingvermindering genieten die gelijk is aan 50% van de werkelijke gedane uitgaven (BTW inbegrepen), met een maximum van 730€. Alle info daarover op www.minfin.fgov.be. We willen jullie wel meedelen dat er een wetsvoorstel is om de belastingsvermindering naar 30% te brengen. Bovendien wil de regering deze met terugwerkende kracht laten invoeren, en dus met ingang van 01/01/2012. 
Vele gemeenten geven bovenop de belastingvermindering van de overheid ook nog eens subsidies wanneer u uw woning beveiligd. Met deze link kan u zelf gaan opzoeken wat uw gemeente aanbiedt.

 

Voorwaarden om recht te hebben op een belastingvermindering:

 • De installatie moet geplaatst zijn door een erkende installateur. Vraag naar het MIBZnummer.
 • U moet belastingsplichtig zijn, om deze kosten te kunnen inbrengen en dus recht te hebben om een vermindering. Dit houdt in dat wanneer u gepensioneerd bent en geen inkomens heeft, u ook geen 50% kunt terugtrekken.
 • U kunt van deze belastingvermindering genieten voor uitgaven die effectief gedaan zijn in de belastbare periode dwz de werken zijn in dat jaar uitgevoerd en eveneens kan u bewijzen dat ze ook betaald zijn in dat jaar.
 • Om recht te hebben op een belastingvermindering moet u eigenaar of huurder zijn van de woning. Het is niet nodig dat u de woning zelf betrekt. U kunt ook belastingvermindering krijgen voor woningen die u verhuurt. En ook als huurder kunt genieten van de belastingvermindering, zorg dan wel dat de factuur op uw naam staat en dat u ook werkelijk de uitgaven heeft gedaan. Of u doet samen een investering. Bijvoorbeeld eigenaar laat de installatie plaatsen en neemt deze kosten voor zijn rekening. De huurder laat zich aansluiten op een alarmcentrale en neemt deze kosten op zich. In dit geval kunnen beiden de belastingsvermindering krijgen, ieder voor zijn eigen uitgaven. Woont u met meerdere, afzonderlijk belaste personen samen in een gehuurde woning (feitelijk gezin, medehuurders, wettelijk samenwonenden,...), belangrijk is daar op wiens naam het huurcontract staat en wie heeft de werkelijk uitgaven voor de beveiling betaald. Bevraag u goed op voorhand. Meer info daarover op www.minfin.fgov.be

 

Wat indien u een gedeelte van uw woning gebruikt voor uitoefening van uw beroepsactiviteit?

Komen de uitgaven ter beveiliging van mijn woning die betrekking hebben op dat gedeelte van mijn woning voor de belastingsvermindering in aanmerking? Ja, indien u die uitgaven niet bij uw werkelijke beroepskosten heeft ingebracht en tevens geen recht op investeringsaftrek heeft aangegeven. U zult dus moeten kiezen voor ofwel de 50% belastingvermindering als privépersoon of 20% verhoogde investeringsaftrek in uw onderneming.

 

Zijn deze belastingvermindering alleen van toepassing op alarmsystemen en camerabewaking?

De overheid geeft u een belastingvermindering om uw woning / beroepsruimtes te beveiligen tegen inbraak of brand. Dit kan behalve een alarmsyteem of camerabewaking ook andere maatregelen inhouden, bijvoorbeeld gepantserde deuren, inbraakwerend glas in ramen, garagepoorten met anti-ophefsysteem, enz. Let op sommige van deze maatregelen genieten van een belastingvermindering van 25% ipv 50%. Meer info hierover vindt u bij de federale overheidsdienst 'financiën'.

 

Kosten van jaarlijks abonnement op alarmcentrale & onderhoud van uw alarmsysteem:

De kosten voor de aansluiting op een alarmcentrale (meldkamer) komen ook in aanmerking voor de belastingvermindering. U kan deze kosten ieder jaar in uw belastingsaangifte vermelden.
De kosten voor uw onderhoud van uw alarmsysteem kan u niet inbrengen in uw belastingsaangifte.

 

Wat moet u doen om van dit belastingvoordeel te genieten?

U moet volgende documenten te beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de investeringen
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan
 • de verklaring van de erkende beveiligingsonderneming die de kwaliteit van het materiaal en installatie garandeert
 • bij aansluiting op meldkamer, het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale
 • voor de camerasystemen uitgerust met registratiesysteem, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijk Levenssfeer

 

 

Voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen

Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbrak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgloze werksfeer voor u en uw werknemers.

Welke voordelen?

1. Aftrek van de beroepskosten tot 120%

De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120% (in plaats van 100%). Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen. Hieronder valt de abonnementskost voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale.

Voorbeeld: De abonnementskosten bedragen €500, betaald in 2011, zijn aftrekbaar (als beroepskosten) tot 120% van de winst die men in 2011 heeft gemaakt.  Het bedrag van de aftrek bedraagt dus €500x120,5%= €600. Dit bedrag wordt bij de beroepskosten gerekend en wordt in mindering gebracht van de brutowinst. 

2. Investeringsaftrek in beveiliging

De investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 20,5% genieten. Deze aftrek wordt verrekend op de winst van het jaar waarin u deze activa heeft verworven.

Voorbeeld: U investeert voor €5000 voor de beveiliging van de beroepslokalen. 5000 x 20,5% = € 1.025 investeringsaftrek. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de nettowinst.

 

Wat moet u doen om te genieten van deze aftrek?

U moet volgende documenten te beschikking houden van de FOD Financiën:

 • de facturen van de investeringen
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan
 • de verklaring van de erkende beveiligingsonderneming die de kwaliteit van het materiaal garandeert
 • voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het bewijs van ee geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale
 • voor de camerasystemen uitgerust met registratiesysteem, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijk Levenssfeer

 

Kosten van jaarlijks abonnement op alarmcentrale & onderhoud van uw alarmsysteem:

De kosten voor de aansluiting op een alarmcentrale (meldkamer) komen ook in aanmerking voor verhoogde aftrek. U kan deze kosten ieder jaar in uw belastingsaangifte vermelden.
De kosten voor uw onderhoud van uw alarmsysteem kan u niet aan 120% inbrengen.

 

Voorwaarden om recht te hebben op een belastingvermindering:

 • De installatie moet geplaatst zijn door een erkende installateur. Vraag naar het MIBZnummer.
 • U kunt van deze verhoogde aftrek genieten voor uitgaven die effectief gedaan zijn in de belastbare periode dwz de werken zijn in dat jaar uitgevoerd en eveneens kan u bewijzen dat ze ook betaald zijn in dat jaar.

 

Zijn deze belastingverminderingen alleen van toepassing op alarmsystemen en camerabewaking?

De overheid geeft u een verhoogde aftrek om beroepsruimtes te beveiligen tegen inbraak of brand. Dit kan behalve een alarmsyteem of camerabewaking ook andere maatregelen inhouden, bijvoorbeeld toegangscontrolesystemen,anti-ramkraaksystemen, gepantserde deuren, inbraakwerend glas in ramen, garagepoorten met anti-ophefsysteem, enz. Let op sommige van deze maatregelen genieten van een belastingvermindering van 25% ipv 50%. Meer info hierover vindt u bij de federale overheidsdienst 'financiën' en www.besafe.be.